Make your own free website on Tripod.com

Laser Göz

Retina dekolman

Anasayfa
biyonik göz
Behçet Hast.
Retina dekolman
Diabetik retinopati
Göz muayenesi
Çocuklarda göz muayenesi
Uçusan cisimler
Gözlerde kayma
Kontakt lensler
Glokom
Katarakt
Gözde sulanma
Az gören
Gezilerimiz
Denizler
Biz kimiz

Retina dekolmanı önemli görme kayıplarına yol açabilir!

Retina dekolmanı:

Retina dekolmanı gözün arka bölümünde yer alan ve retina tabakası adı verilen görme işlevini doğrudan yürüten ağ tabakanın işlevlerini yürütebileceği normal konumundan ayrılarak kabarmasıdır.Retina dekolmanları oluşma nedenlerine göre kabaca üç grupta incelenmektedir. Çekintilere bağlı retina dekolmanı, iltihabi yanıtlara bağlı kabarıklık ve retina yırtıklarına bağlı kabarıklıkÇekintilere bağlı retina dekolmanlarının nedenleri arasında diabetik göz hastalığının ileri aşamaları, yüksek tansiyona bağlı göz içi kanamaları, göz içinde iltihap yapan hastalıkların ağır seyirleri gibi nedenler sıralanabilir. Tedavisi için ameliyatla göz içinde çekinti yaparak retina tabakasının kabarmasına yol açan nedenler ortadan kaldırılır.İltihabi yanıtlara bağlı olarak oluşan retina dekolmanlarında ise öncelikli olarak bu iltihabın nedeni ortaya konularak bunun tedavisi planlanmalı, antiinflamatuar ilaçlar verilmelidir. Tedaviye dirençli olgularda cerrahi tedavi metodu seçilebilir. Santral seroöz korioretinopati adı verilen özel bir seröz dekolman türünde ise gerekli bekleme zamanı geçtiği halde kendiliğinden yatışma yok ise lazer tedavisi uygulanabilir.Yırtıklı retina dekolmanları genel bir kural olmasa da daha çok myop hastalarda görülmektedir. Kimi zaman çekintilerle ortaya çıkan retina dekolmanlarında da tabloya yırtık eklenmekte ve kombine mekanizmalı retina dekolmanları ortaya çıkabilmektedir. Fakat yine de myopik hastalarda yırtıklı retina dekolmanına daha sık rastlandığı bilinen bir gerçektir. Myopik hastalarda retina dekolmanı gelişme riskinin %0.71 ile %3.20 arasında değiştiği bildirilmektedir. Myopi miktarı arttıkça retina dekolmanı gelişme olasılığı da artmaktadır. Retina dekolmanı sıklığı bir çalışmada 100,000 de 5.4 olarak bulunmuş ve bu hastaların da % 46.9 u myopik olarak tespit edilmiştir.

Genellikle orta yaş ve ileri yaş grubunu etkilemekle birlikte, herhangibir yaş grubunda ortaya çıkabilen ciddi bir göz problemidir. Yakın akrabalarında retina dekolmanı olanlarda oluşma ihtimali daha fazladır.

Bir gözünde retina dekolmanı gelişenlerin diğer gözünde aynı olayın görülme olasılığı %10 dolayındadır. iş ve spor travmalarının daha çok görüldüğü erkeklerde doğal olarak RD sıklığı yüksektir %61-61.9.

Katarakt ameliyatı geçirenlerde, -3.0 üzeri miyopisi olanlarda, göz yaralanmaları geçirenlerde, retinasında incelmeler olanlarda görülme sıklığı artmakta olup bunların birkaçının bir arada bulunması dekolman riskini arttırmaktadır.

RD'nının kardiovasküler hastalıklarla, hipertansiyon, diabet, periferik retinal vasküler hastalıklar ve glokomla ilişkisi gösterilmiştir. Hareket, çalışma ve travmanın arttığı yaz mevsimlerinde daha sık, kış aylarında daha düşük oranlarda görülmektedir. Bazı doğumsal ve sistemik hastalıklarda sıklığı daha fazla görülmektedir.Tedavisinde ameliyatla yırtık kapatılmakta ve kabaran retina tabakası eski yerine yerleştirilmektedir.Retina yırtığı oluşumu erken dönemde, henüz retina tabakasında kabarıklık olmadan tespit edildiğinde laser tedavisi ile önlenebilmektedir. Laser ışını kullanılarak yırtık önüne bir set çekilebilmekte ve retina kabarıklığının oluşması engellenebilmekte ameliyat yapılmasına gerek kalmayabilmektedir. Bu durumda hastanın düzenli kontrollerine gitmesinin yanı sıra çok dikkatli olmasının da erken tanı ve tedavi için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Retina yırtığının en erken bulgusu hastaların “şimşek çakması” diye tanımladığı bir şikayetin ortaya çıkmasıdır. Bunun yanı sıra göz önünde uçuşanların aniden artması, görme azalması, bulanık görme, görme alanında bir leke görülmesi gibi yakınmalar oluştuğunda zaman kaybetmeden bir göz doktoruna başvurarak muayene olmak erken tanı için çok yararlı olacaktır.

lasergoz@ttnet.net.tr

Sorularınız için: 03124264711

Güncel

Retinablastom çocukluk çağının en tehlikeli göz içi tümörlerindendir ve erke tanı tedavinin en önemli aşamasıdır. Bu hastalık hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için:

Çocukluk çağı göz tümörleri tanı ve tedavisi???

retinoblastom

.

Retina dekolman
retdek.jpg
üstte dekole retina izlenmektedir

usg.jpg
retina dekolman ultrasonografik görünüm

Laser Göz Sağlığı Merkezi Tunalı Hilmi Caddesi Buğday Sokak 6/23 Kavaklıdere Ankara Telefon:0(312)426 47 11 Fax: 0(312)426 47 12